danas je 3.3.2024

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - II. dio

1.9.2021, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

27.2.2019, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Prijedlog zakona o izmjene i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -osvrt na Prijedlog-Jamstvo

25.10.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Normativni okvir za plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviJamstvo

12.7.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Što donose promjene Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi?Jamstvo

3.3.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - I. dio

15.2.2021, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

15.1.2021, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Prijem u službu u jedinicu lokalne samouprave

25.2.2015, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Osvrt na novine u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave - ogledni primjer usklađivanja gradskog Statuta

8.3.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Revizija u općinama: upute za pripremno postupanje općinskih tijela prilikom dolaska državnih revizora

10.10.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Posebnosti radnih odnosa u jedinicama lokalne i područne samouprave

5.2.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obveza donošenja Kodeksa za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samoupraveJamstvo

9.10.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Pravo na jubilarnu nagradu službenika općine?Jamstvo

11.7.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Radno iskustvo kod zapošljavanja u jedinicama lokalne samouprave

6.2.2015, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Participativno budžetiranje

27.4.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepata "pametnih gradova i općina"

18.7.2019, Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Transparentnost rada predstavničkog tijela

13.12.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Pitanje nerazvrstanih cesta na prostoru jedinica lokalne samoupraveJamstvo

18.4.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)

5.2.2019, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Novi Zakon o referendumu u Republici Hrvatskoj

2.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Plaće lokalnih dužnosnika

14.10.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Zaštita na radu u općinama

4.3.2019, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Pitanje broja zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave - sustav uređenja lokalne samouprave u Republici HrvatskojJamstvo

6.3.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odgovornost općinskog načelnika

7.10.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obveza jedinica lokalne samouprave na donošenje Strategije upravljanja imovinomJamstvo

1.9.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Promjene u Zakonu o lokalnim porezimaJamstvo

12.10.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Nove izmjene Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviJamstvo

27.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Institut funkcionalnog i stvarnog spajanja jedinica lokalne samouprave

1.3.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Prodaja općinskog zemljišta - pravni aspekti

15.2.2023, Juraj Kovačević, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Procjena vrijednosti nekretnina i raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveJamstvo

26.4.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Sjednica gradskog vijeća - slobodan danJamstvo

31.5.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća

27.4.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Provedba natječaja i žalba na natječaj

11.1.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Osnovno o zapošljavanju u jedinicama lokalne i područne samouprave

6.3.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća

21.6.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Ekonomski najpovoljnija ponudaArhiva

1.3.2023, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Dopunski rad državnih službenika

10.5.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Postupak primopredaje lokalne vlasti

1.6.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Djelovanje nadzornog odbora prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

3.3.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2021. godini

10.6.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2021. godini

5.5.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Državni nadzor tijela lokalne samoupraveJamstvo

29.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Prestanak profesionalnog obnašanja dužnosti

23.2.2021, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus