danas je 25.3.2023

Revizija u općinama: upute za pripremno postupanje općinskih tijela prilikom dolaska državnih revizoraJamstvo

10.10.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Dvojno iskazivanje kod tijela javne vlasti

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Jedinice lokalne samouprave i gospodarenje otpadomJamstvo

16.2.2023, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Prijenos vlasništva sa trgovačkog društva na općinuJamstvo

8.8.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o komunalnom redu - primjer OdlukeJamstvo

18.7.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obračun kamata na račune za komunalne usluge

4.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

26.1.2022, Marijana Matić, dipl.ing, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesaJamstvo

2.5.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Promjene koje donosi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukamaJamstvo

26.1.2023, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Kako „prisiliti“ jedinice lokalne samouprave na otkup nekretnine (prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samuprave)Jamstvo

27.1.2023, Juraj Kovačević, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Reciklažno dvorište - pravne odredbe i uputeJamstvo

16.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području OpćineJamstvo

27.4.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Gospodarenje otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU I EGP-a

20.1.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Ugovor o darovanju - primjer poljoprivrednog zemljištaJamstvo

1.2.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Novi Pravilnik o obavljanju poslova privatne zaštite na javnim površinama

10.1.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o porezima Općine JelsaJamstvo

20.1.2023, Izvor: Narodne novine