• Promjene koje donosi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukamaGarancija

  26.1.2023, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Jedinice lokalne samouprave i predaja zahtjeva zemljišnoknjižnom odjeluGarancija

  26.1.2023, Igor Radelić, dipl. iur., odvjetnik, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Mogućnost rada u državnoj službi do 67. godina životaGarancija

  25.1.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Pravo služnostiGarancija

  25.1.2023, Igor Radelić, dipl. iur., odvjetnik, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Koje novele donosi Zakon o zemljišnim knjigamaGarancija

  25.1.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Privremena invalidska mirovinaGarancija

  23.1.2023, 1.1.2023, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Kupnja nekretineGarancija

  23.1.2023, Igor Radelić, dipl. iur., odvjetnik, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Odluka o porezima Općine JelsaGarancija

  20.1.2023, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst

  Reciklažno dvorište - pravne odredbe i uputeGarancija

  16.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Primjer Zapisnika sa sjednice općinskog vijećaGarancija

  11.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Primjer Ugovora o izvođenju radovaGarancija

  11.1.2023, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst

  Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinice lokalne samoupraveGarancija

  11.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Sredstva iz državnog proračuna na ime naknade troškova stanovanja - informacija o knjiženjuGarancija

  9.1.2023, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Promjene koje su na snazi od 1. siječnja 2023.Garancija

  5.1.2023, Izvor: Ministarstvo financija
  cijeli tekst

  Što je dvojni optjecaj i što je važno znati do 14. siječnja 2023.?Garancija

  5.1.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  Odluka o porezima Općine TinjanGarancija

  5.1.2023, Izvor: Narodne novine
  cijeli tekst

  Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagoreGarancija

  4.1.2023, Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  cijeli tekst

  Odluka o odabiru ponudeGarancija

  2.1.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

  DoprinosiGarancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 144. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 148. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Pridodani stažGarancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 181. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 61. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 22.a (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Osobe osigurane u određenim okolnostimaGarancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Naknada štete i stjecanje bez osnoveGarancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 77. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2020

  Članak 1. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 91. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 152. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Ustrojstvo ZavodaGarancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 184. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 146. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 53. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

  Članak 3. (ZOMO)Garancija

  1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer
  cijeli tekst
  ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
  Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
   Pošaljite nam povratnu informaciju
  Što mislite o našem portalu?
  Vaša poruka je uspješno poslana.
  Input: