danas je 1.6.2023

Najnovije

Najnovije obveze lokalne samouprave u isporuci vode za ljudsku potrošnjuJamstvo

1.6.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Nedavno donesene izmjene i dopune Zakona o vodama "1" koje su stupile na snagu 22. travnja 2023.godine uređena su bolja rješenja u pogledu pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, osigurana je bolja kvaliteta vode u cilju ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Sjednica gradskog vijeća - slobodan danJamstvo

31.5.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Djelatnica nam je inače gradska vijećnica. Mi smo trgovačko društvo u vlasništvu JLS dok je većinski vlasnik Grad XY u kojem je naša djelatnica vijećnica te sudjeluje na sjednicama vijeća. Zanima nas glede evidencije, s obzirom na prepreke tumačenja članka, je li se za određeni dan kad je sjednica i ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveJamstvo

26.5.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Odredbama Zakona o porezu na dohodak "1" propisano je da se raspodjela prihoda od poreza na dohodak uređuje posebnim zakonom, a Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave "2" uređuju se izvori sredstava ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus
više članaka
Tema mjeseca
Najčitanije

Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazumaJamstvo

1.3.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Marijana Šperanda, dipl. oec. Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te je j avni naručitelj obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Članak 131. (ZOMO)Jamstvo

1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Vesna Dejanović, dipl. oec. Kada je u postupku za priznanje prava iz mirovinskog osiguranja utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za mirovinu, a pripadajuća svota mirovine ne može se odmah odrediti, Zavod će obvezno donijeti rješenje o priznanju prava na mirovinu i isplati predujma mirovine. Nakon prikupljenih ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Bolovanje izaslanih radnika - Države članice EU/EEP/ŠvicarskaArhiva

1.1.2023, mr.sc. Renata Turčinov, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... mr.sc. Renata Turčinov, dipl. iur. Način utvrđivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radnika, kojega je poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uputio na privremeni rad u inozemstvo, ovisi o državi u koju je radnik upućen. U članku će se opisati pod kojim uvjetima ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Pravo na naknadu plaće - Članak 53.Arhiva

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

... dipl. iur. Morana Krušarovski (1) Osiguranik nema pravo na naknadu plaće ako: je svjesno prouzročio privremenu nesposobnost, ne izvijesti izabranog doktora da je obolio u roku od tri dana od dana početka bolesti, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio, ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Ugovor o distribucijiArhiva

1.1.2022, Verlag Dashöfer, Izvor: Verlag Dashöfer

... ”VANA“ d.o.o.  iz ______________________ , ul. ______________________ kbr. ______________________ , zastupano po direktoru ______________________ , kao proizvođač, (u nastavku teksta: proizvođač), s jedne strane, i ”ZANA“ d.o.o. iz ______________________ , ul. _____________________ ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus
više članaka
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedba dokumenata prostornog uređenja

Predavač: Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina

Datum: 6.6.2023

Vrijeme: 10:30 - 11:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 31.5.2023
 1 USD1,07 eur (+0,01)
 1 GBP0,86 eur (-0)
 1 CZK23,71 eur (+0,02)
 100 JPY150,01 eur (-0,28)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 20 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor