On-line razgovor
Obrasci
Novosti 2022.
Najnovije

Kako „prisiliti“ jedinice lokalne samouprave na otkup nekretnine (prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samuprave)Garancija

27.1.2023, Juraj Kovačević, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
... Juraj Kovačević, dipl. iur. Ponekad možemo „prisiliti“ jedinice lokalne samouprave (gradove/općine) da otkupe dio ili cijelu nekretninu (zemljište i sve što je s njime spojeno) od fizičkih ili pravnih osoba. Naravno uz ispunjenje određenih uvjeta, propisanih Zakonom o prostornom uređenju ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

Primjer Zahtjeva za prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samoupraveGarancija

27.1.2023, Izvor: Verlag Dashöfer
... (podnositelj zahtjeva / OIB / adresa) (zastupan po / adresa) (broj telefona) (broj mobitela) (E-mail adresa) REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 52100 Pula Riva 8 PREDMET: ZAHTJEV ZA PRIJENOS ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVO ...
cijeli tekst

Promjene koje donosi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukamaGarancija

26.1.2023, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
... Alan Vajda, dipl. iur. Navedenim stručnim člankom dajemo prikaz prijedloga novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.). Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ...
cijeli tekst

Jedinice lokalne samouprave i predaja zahtjeva zemljišnoknjižnom odjeluGarancija

26.1.2023, Igor Radelić, dipl. iur., odvjetnik, Izvor: Verlag Dashöfer
... Ljubazno Vas molim informaciju je li jedinice lokalne samouprave i na koji način mogu predavat zahtjeve (prijedlog za pokretanje ispravnog postupka, upis zabilježbe i sl.) prema zk odjelu, obzirom na članak 105. Zakona o zemljišnim knjigama? Je li od 10.02.20223. godine JLS sve zahtjeve moraju predavat ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

Mogućnost rada u državnoj službi do 67. godina životaGarancija

25.1.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer
... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Imajući u vidu važnost službeničkog zakonodavstva u ovom tekstu iznijeti ćemo najnovije promjene u državnoj službi kojom se daje mogućnost državnim službenicima, da nakon 65 godina života, ostaju u državnoj službi za još dvije ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

Pravo služnostiGarancija

25.1.2023, Igor Radelić, dipl. iur., odvjetnik, Izvor: Verlag Dashöfer
... Sklopit ćemo ugovor o kupoprodaji za kč.br. 1662/1, k.o. X. U teretovnici je upisano pravo služnosti doživotnog uživanja (plodouživanja) na dijelu nekretnine. Je li se u ugovor može staviti odredba o brisanju tog prava i kako ta odredba mora glasit? Ako ne može, kako najjednostavnije to možemo riješiti ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

Koje novele donosi Zakon o zemljišnim knjigamaGarancija

25.1.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer
... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Prvi Zakon o zemljišnim knjigama "1" donesen je 1996. godine i višestruko je dopunjavan da bi se 2019. godine donio potpuno novi Zakon o zemljišnim knjigama "2" s ciljem implementacija novih informatičkih i tehnoloških rješenja ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi

Novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviGarancija

24.1.2023, Izvor: Hrvatska zajednica županija
... Hrvatski sabor je 20. siječnja 2023. izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a člancima 14., 15. i 16. uređena su proračunska ograničenja plaća za zaposlenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim se Zakonom propisuju ...
cijeli tekst

Privremena invalidska mirovinaGarancija

23.1.2023, 1.1.2023, Izvor: Verlag Dashöfer
... 4.6.8.1 Članak 57. (ZOMO) Vesna Dejanović, dipl. oec. Invalid rada koji se profesionalnom rehabilitacijom osposobio za druge poslove, a nakon završene rehabilitacije je dugotrajno ostao nezaposlen, ako mu nije osiguran odgovarajući posao za koji se rehabilitacijom osposobio, ima pravo na privremenu ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi
Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinuGarancija

23.1.2023, Izvor: Narodne novine
... Članak 1. Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu prema posebnim ...
cijeli tekst
Najčitanije
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: